Increase security on the premises

Creating schedules for different work systems

Professional analysis of time attendance and access control

Improve productivity and efficiency of your company

Ability to integrate with other systems

Automatic and accurate recording of working time!

Better manage your workforce

Valuable reporting, compilation of time and costs and many more!

E-mail & sms notifications!

Zarządzaj czasem pracy
zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r.
zmianami w przepisach Prawa Pracy!

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu i wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł wprowadza od 1 stycznia 2017 roku obowiązek ewidencji czasu pracy zatrudnionych na umowę o świadczenie usług (samozatrudnienie) oraz umowę zlecenie.

ATMS Zone

Poznaj najlepszą odpowiedź na zmiany!

Sprawdź szczegóły

Hardware

Complex time & attendance system together with access control is featured with dedicated software solution and hardware like: terminas, card readers, proximity RF ID cards.

Devices

For our solutions we are using modern and solid hardware from our Partners:

pccontrol logo

PControl is our strategic partner in the Polish market, offering advanced industrial automation, access control and work time attendance.
The offer includes:

1
2
3

You can find more information about PControl at www.pcontrol.net


datafox logo

Datafox GmbH is our parner in Germany – manufacturer of high quality terminals and RFID readers.The offer includes:

datafox_en_1
datafox_en_2
datafox_en_3
datafox_en_4
datafox_en_5

You can find more information about Datafox GmbH at www.datafox.de


grosvenor_logo

Grosvenor Technology is the manufacturer of high-end equipment and software. The offer includes:

grosvenor_en_1
grosvenor_en_2

You can find more information at www.grosvenortechnology.co.uk


ebs_logo

It is a Polish technological company belonging to a security systems branch owning its own production plant.

ebs_en_1

You can find more information at www.ebs.pl

Contact us

Please contact ALAN Systems consultants to get more detailed information.

ALAN Systems, Sales +48 32 359 3060 info@atms-watch.pl
Leszek Zając, Account Manager +48 32 359 3054
Contact us

We were already trusted by:

Solution considered by: